6 וזהו - הצצה בספר 2

בתוך כל השיטות הללו מצאתי שחסר "מה כן". מה כן אפשר לעשות כדי להתחבר טוב יותר לעצמנו ולהתקדם להחלטה חכמה. לצד הכבוד והחשיבות המוענקים למחקרים המבארים את כל ההטיות וההסחות, חסרה שיטה זמינה שבעזרתה נוכל לקבל החלטות חכמות שנעמוד מאחוריהן גם בחלוף הזמן. 

במילוי החסר הזה עוסק הספר. הוא יחשוף בפניכם שיטה, סדרת שאלות שיסייעו לכם לשמוע את הקול הפנימי ולשזור אותו עם הנתונים והעובדות. כך תוכלו לזהות בדילמות אילו שיקולים מתנגשים זה בזה ומה ההעדפה "הנקייה" שלכם לגבי הפתרון.
אנחנו מקבלים בכל יום עשרות החלטות, רובן מובנות מאליהן. מנגנוני קבלת ההחלטות שלנו – בין המהירים ובין התהליכיים, בין שאנחנו כבר מנוסים מאוד ובין שאנחנו בתחילת עקומת הלמידה – נותנים מענה טוב. במקביל להחלטות אלה, יש סוג מסוים של החלטות ש"משגעות לנו את המערכת", כמו חצץ שתקוע בחריצי הצמיג וחורק בזמן הנסיעה.
הקושי להכריע בהן אינו קשור למורכבות האובייקטיבית של הסוגיה (למשל התלבטות האם לומר למלצר שהמנה מלוחה מדי ולבקש אחרת, ומנגד התלבטות האם לעזוב פרויקט שכבר השקענו בו שנתיים ולהתחיל משהו חדש), אלא למשהו לא פתור בתוכנו. אפקט הנסיכה על העדשה. לא המורכבות האובייקטיבית של ההחלטה תקבע האם "ניתקע" בה והאם היא תטריד את מנוחתנו, אלא התנגשות בין ערכים בתוכנו שאינם מסתדרים זה עם זה, וחוסר המודעות שלנו למתח ביניהם.

אז לכל הדילמות שבעולם – אתן גובות מחיר גבוה מאוד! תחילה, דחייה ועיכוב בקבלת ההחלטה, ואחר כך בזבוז אנרגיה, כי הדילמות חוזרות מן האוב להטריד את מנוחתנו גם אחרי שקיבלנו החלטה. שוב ושוב אנחנו "חוזרים לזירת הפשע" ומטילים ספק בטיב ההחלטה. תחושת פקפוק? תחושת החמצה? היעדר ביטחון בצדקת הדרך? כמות גדולה של אנרגיה מופנית לאפיקים חסרי תועלת. וכמובן העיכוב הלא נחוץ והלא תורם בהכרעה, מכיוון שאנו "תקועים" ודוחים את ההכרעה ואת המשך החיים בהתאם.

effective incubation

מענה ראשון
הכרה בנחיצות בפלטפורמה חדשה לבצע בדיקת הנאותות של מיזם כך שאחוז החלטות ההשקעה השליליות הכוזבות, כמו גם החיוביות הכוזבות, קטנות משמעותית ביחס לתוצאות בדיקת הנאותות כיום.

מענה שני 
האופן שבו תומכים במיזמי חדשנות סביבתית לבצע את הפיתוח העסקי שלהם וכניסה לשווקים הבינלאומיים.

מענה שלישי
הנגשת מידע איכותי על שווקי היעד ומאפייני התחרות בהם.

מענה רביעי
פלטפורמה לטיפוח מקצועיות ההנהלה.

effective incubation

The first pillar is a scientific oversight ‘club’, involving most of the leading scientists in Israel dealing with environment-related sciences. 'Club' members acknowledge the need for them to work together across disciplines and synthesize interdisciplinary considerations. The purpose of this 'club' is to sieve out technical/scientific dead-ends ahead of time for pipeline candidates, and overcome unexpected technological crises for the portfolio companies (if such arise during the long-haul maturation).

The objective of the second pillar – the marketplace/commercial agency – is to provide, on a global basis, first-hand market understanding plus marketing intelligence for the fund and for portfolio companies. Members of this 'club' are companies that manufacture and sell sustainability-related products and services in global markets.

The third pillar is an international program linking government, certification and piloting bodies around the world that can expedite the introduction of new sustainability products into their respective local markets.

The fourth pillar is a tailor-made mentoring and training program designed to augment the capability of the sustainability entrepreneurs and executives in international sustainability business practices.

דילוג לתוכן