שיטת ששת הממדים
בקבלת החלטות

סדנה

במנגנוני קבלת החלטות מקופלים גם החוזקות וגם כל המוקשים שלנו. עבודה מתודית בתהליך קבלת ההחלטות יכולה להעצים את החוזקות הללו, ולצמצם מאוד, אפילו לנטרל, את השפעת 'המוקשים'. שיטת הממדים בקבלת החלטות פותחה כמנגנון אוניברסלי לעזור לפרוס באופן מלא את המשתמע מהחלטה שאנו מתעתדים לעשות באופן שהוא מאוד נגיש ופרקטי. המטרה לאפשר גם הרגשת תועלת מידית, וגם אפקטיביות אוניברסלית למגוון תהליכי קבלת החלטות.

איך התובנות בסדנה יעזרו לי במציאות ביום שאחרי?

ההיכרות עם שיטת הממדים בקבלת החלטות משנה את האופן בו תרצה לקבל החלטות. מכיוון שחווית הדילוג בין הממדים נותנת תחושת מרחב ועוצמה, כמעט לא תוכל 'לחכות' להחלטה המשמעותית הבאה על מנת להפעיל את שיטת הממדים ולחוות את העוצמה והגדילה שבאה עם הפעלת המתודה.
'הקסם' בשיטת דילג בין הממדים נמצא בשני מישורים: הראשון, השיטה מאפשרת שהייה בכל הממדים של ההחלטה בדרך 'ידידותית' של מתן תשובות לשאלות פשוטות. לא צריך 'יום לימודים ארוך' ללמוד את המתודה ומדוע נבחרו הממדים המסוימים ולא מדוע מענה לשאלות המוצעות לשאלה בכל ממד הן השאלות האפקטיביות ביותר. התועלת מורגשת מיד עם תחילת השימוש במתודה.
מישור הקסם השני הוא שהממדים בנויים כך שהם פורסים את מלוא 360 המעלות הסובבות כל החלטה. יעילות שיטות ששת הממדים נובעת מכך שהם מבהירים למתחבט בהחלטה אלו שאלות עליו לשאול על מנת להרחיב את ההבנה והחיבור שלו להחלטה אותה הוא מתעתד לקבל. השאלות שפותחו מאפשרות לשהות בכל הממדים שמאפיינים החלטה, גם אם אלו תחומים בהם המחליט או המתלבט לא מרגיש שקל לו לשהות בממד המסוים.
בתמציתיות, השאלות שפותחו על מנת לאפשר 'לשהות' בממדים מציפות אצל המתחבט בהחלטה את ההבנה:

  • האם הוא מוכן לראות את הנתונים נכוחה, בשונה מהתמקדות רק בחלק מהנתונים? 
  •  האם הוא מוכן להרגיש את המשמעויות שינבעו מההחלטה?
  • מה היחס שלו לגבי תזמון הפתרון, והאם הוא מוכן לבחון פתרון עתידי על פני פתרון מידי?
  •  האם המתחבט מבין שבכל החלטה אנו משפיעים על מעגלים רחבים?
  •  האם החלטתו הגונה?
  •  האם הוא מתחבר לאותנטיות שלו עצמו?
    באופן זה אנו מגיעים קרוב להשלמה והרגשת ביטחון בהחלטות שלנו, והן מתגלות כהרבה יותר אפקטיביות.

אלו ערכים ותובנות נועדה הסדנה לקדם?

הסדנה נועדה להנגיש שיטה פשוטה לשיפור תהליך קבלת ההחלטות, שבאמצעותה אפשר בקלות יחסית להגיע להחלטות יותר אפקטיביות, פרקטיות ואותנטיות, שמאפשרות לחיות טוב יותר עם התוצאות והמשמעות שלהן.

למי ומתי מתאים להשתתף בסדנה?

מכיוון שאנו עוסקים בקבלת החלטות בכל יום, והרבה, יישום שיטת הממדים לקבלת החלטות מניבה תועלת מידית ויומיומית (גם אם אין לנו החלטות הרות גורל שאנו מתמודדים איתן כרגע). כשאנו פתוחים לבחון את עצמנו וסקרנים לגלות כיצד אנו יכולים להתפתח, הסדנה להכרת שיטת הממדים לקבלת החלטות הופכת למאוד רלוונטית. שיטת הממדים גם מאפשרת שפה משותפת בין שותפים שונים בקבלת החלטה, היבט שמאוד מורגש בעבודת צוותים ובארגונים.

על אלו שאלות תענה הסדנה?

הסדנה תציג את הממדים בקבלת החלטות, את התרומה של כל ממד לתהליך, כיצד לנוע בין ממד וממד וכיצד לשלב את כל הלמידה לכדי קבלת החלטות שמיטיבה עם איך שאנו רוצים להרגיש עם עצמנו לפני קבלת ההחלטה ואחריה. בסדנה גם יינתן מענה לשאלות כיצד נדע שההחלטה שקיבלנו נכונה עבורנו וטובה לנו, ומהן הדרכים במתודה שמאפשרים לייצר מחדש תנועה כשאנו נתקעים בקבלת החלטה. נקודה מרכזית בסדנה היא החוויה שמהרגע הראשון של שימוש בשיטת הממדים מגיעים להחלטות הרבה יותר טובות.

מה נתרגל / נבצע במהלך הסדנה?

במהלך הסדנה נתרגל את אומנות שאילת שאלות, שהייה בכל ממד, מעבר בין הממדים וסגירת התהליך. רוב הדוגמאות יהיו ספונטניות, 'טריות וחמות מהשטח', שהקהל יתרום.

effective incubation

מענה ראשון
הכרה בנחיצות בפלטפורמה חדשה לבצע בדיקת הנאותות של מיזם כך שאחוז החלטות ההשקעה השליליות הכוזבות, כמו גם החיוביות הכוזבות, קטנות משמעותית ביחס לתוצאות בדיקת הנאותות כיום.

מענה שני 
האופן שבו תומכים במיזמי חדשנות סביבתית לבצע את הפיתוח העסקי שלהם וכניסה לשווקים הבינלאומיים.

מענה שלישי
הנגשת מידע איכותי על שווקי היעד ומאפייני התחרות בהם.

מענה רביעי
פלטפורמה לטיפוח מקצועיות ההנהלה.

effective incubation

The first pillar is a scientific oversight ‘club’, involving most of the leading scientists in Israel dealing with environment-related sciences. 'Club' members acknowledge the need for them to work together across disciplines and synthesize interdisciplinary considerations. The purpose of this 'club' is to sieve out technical/scientific dead-ends ahead of time for pipeline candidates, and overcome unexpected technological crises for the portfolio companies (if such arise during the long-haul maturation).

The objective of the second pillar – the marketplace/commercial agency – is to provide, on a global basis, first-hand market understanding plus marketing intelligence for the fund and for portfolio companies. Members of this 'club' are companies that manufacture and sell sustainability-related products and services in global markets.

The third pillar is an international program linking government, certification and piloting bodies around the world that can expedite the introduction of new sustainability products into their respective local markets.

The fourth pillar is a tailor-made mentoring and training program designed to augment the capability of the sustainability entrepreneurs and executives in international sustainability business practices.

דילוג לתוכן