סדנאות והרצאות

יובל דוידור - סטריפ תמונות

שיטת ששת הממדים לקבלת החלטות בנויה משני סוגי שיקולים – שיקולי חומר והיבטי רוח. שלושת הסדנאות המונגשות ע"י פרדס סובבות סביב היבטים אלו על מנת לתמוך בתהליך ארגוני שתכליתו להעשיר את מיומנויות קבלת ההחלטות של הארגון ואנשיו.

הסדנה "טייס אוטומטי" מנגישה את תעתועיי החומר וכיצד אפשר לייצר 'קירבה' גדולה יותר בין אירועים לבין האופן בו אנו מפרשים את האירועים. הסדנה "האקולוגיה האנושית" ממוקדת בנטייה שיש לכולנו להתעלם מהיבטים 'רכים' בתהליך קבלת החלטות מכיוון, שלמרות מרכזיותם, הם לא נוכחים בשיח הפרגמטי.

שיטת ששת הממדים בקבלת החלטות

תהליך קבלת ההחלטות שלנו נוטה לשיקולים ולתפיסות חלקיות שאינן פורשות כראוי את מרחב האפשרויות. שיטת 'ששת הממדים' מאפשרת בחינה שיטתית של 'טיוטת' החלטה באופן שיאפשר להגיע לממדים חשובים שאנחנו מפספסים בשגרה. ששת הממדים מאפשרים להצליח ולהפיק תובנות משמעותיות תוך כדי התהליך, כך שההחלטות שיתקבלו הן שלמות ומבוססות יותר. בסדנה יוצגו ששת הממדים והשיטה כיצד לדלג ביניהם, בעזרת דוגמאות 'אמת' שבאות מהקהל. שיטת ששת הממדים היא שיטה מאוד נגישה שמפיקים ממנו תועלת כבר 'מהיום הראשון'.

סרטון ששת הממדים
נגן וידאו

האקולוגיה האנושית

כולנו מושפעים זה מזה ומשפיעים זה על זה באופן מכריע, הרבה מעבר למה שאנו מעריכים. מעגל ההשפעה העמוק חל לא רק בתוך חוג מצומצם של קשרים קרובים, אלא מתקיים במעגלים רחבים בתוך שלל הקהילות אליהן אנו שייכים. בקשרים ההדדיים הללו מסתתרת מחויבות, אך גם מרחב אפשרויות חדש ומעצים של קבלת החלטות וכלי ניהול. בסדנה יובאו דוגמאות כיצד לראות, לשמוע ולזהות את מארג ההשפעות הזה, וכיצד למנף אותו לכדי כלי ניהול אפקטיביים ביותר.

אקולוגיה אנושית
נגן וידאו

קבלת החלטות ו- "טייס אוטומטי"

קבלת החלטות
ו- "טייס אוטומטי"

הרבה מהפעולות שלנו הן מארג של דפוסים מחשבתיים והתנהגותיים שמניעים אותנו לפעול לפי "טייס אוטומטי". התגובות שלנו יוצאות מאיתנו מבלי שנתנו את הדעת מה באמת קורה, וייתכן שפעולותינו היו שונות אילו הבנו את המציאות מזוויות נסתרות. לדינמיקה של קבלת החלטות "על אוטומט" יש יתרונות, אך גם חסרונות רבים ומשמעותיים. בסדנה זו נחשפים המנגנונים הקשורים לאוטומט הפרטי שלנו ושל כל פרט מאיתנו, והיא מקנה כלי ניהולי ממקום יצירתי, חדש ואפקטיבי.

קבלת החלטות ו- "טייס אוטומטי"
נגן וידאו

effective incubation

מענה ראשון
הכרה בנחיצות בפלטפורמה חדשה לבצע בדיקת הנאותות של מיזם כך שאחוז החלטות ההשקעה השליליות הכוזבות, כמו גם החיוביות הכוזבות, קטנות משמעותית ביחס לתוצאות בדיקת הנאותות כיום.

מענה שני 
האופן שבו תומכים במיזמי חדשנות סביבתית לבצע את הפיתוח העסקי שלהם וכניסה לשווקים הבינלאומיים.

מענה שלישי
הנגשת מידע איכותי על שווקי היעד ומאפייני התחרות בהם.

מענה רביעי
פלטפורמה לטיפוח מקצועיות ההנהלה.

effective incubation

The first pillar is a scientific oversight ‘club’, involving most of the leading scientists in Israel dealing with environment-related sciences. 'Club' members acknowledge the need for them to work together across disciplines and synthesize interdisciplinary considerations. The purpose of this 'club' is to sieve out technical/scientific dead-ends ahead of time for pipeline candidates, and overcome unexpected technological crises for the portfolio companies (if such arise during the long-haul maturation).

The objective of the second pillar – the marketplace/commercial agency – is to provide, on a global basis, first-hand market understanding plus marketing intelligence for the fund and for portfolio companies. Members of this 'club' are companies that manufacture and sell sustainability-related products and services in global markets.

The third pillar is an international program linking government, certification and piloting bodies around the world that can expedite the introduction of new sustainability products into their respective local markets.

The fourth pillar is a tailor-made mentoring and training program designed to augment the capability of the sustainability entrepreneurs and executives in international sustainability business practices.

דילוג לתוכן